På denna sida visar vi markparkeringsplatser som tillhör fastigheterna. För närmare information, kontakta oss på tel 042-16 42 40 eller sänd ett email till lars.kjellgren@energiteknik.se


Kvarteret Äpplet 15, Hofverbergsgatan 2

Antal platser:
Ingen info

Läge:
Ingen info

Markparkering-Kvarteret-Äpplet-15-210x300.gif

Kvarteret Äpplet 15, Rosenbergsgatan 

Antalet platser:
Inga

Läge:
Hörnet Hofverbergsgatan-Rosenbergsgatan, Helsingborg. Personbilsparkering om 26 p-platser.
 

Markparkering-Kvarteret-Äpplet-15.png