1994 gjordes en ny ägarstruktur då Bengt överlät varsin tredjedel av fastigheterna till Per och Anders som enskild egendom. I och med detta bildades det som idag är Hyléns Fastighetsförvaltning.
 
Den nya ägarna la fast en strategi som innebar en teknisk och ekonomisk förädling av fastighetsbeståndet. Hyléns har genom ett långsiktigt ägande och förvaltande uppnått målet och har väl underhållna och attraktiva bostäder med långsiktiga hyresgästrelationer.


Genom åren har större och mindre underhålls- och renoveringsarbeten genomförts t ex:
-         Stambyten vatten och avloppsledningar
-         Helrenoveringar av lägenheter med bla nya kök och golv
-         Nya och större balkonger med fronter av glas
-         Partiellt fönsterbyte
 
2012 beslöts att långsiktigt sälja de kommersiella fastigheterna för att fullt ut fokusera på bostäder.
Detta har genomförts och en första förtätning på kvarteret Äpplet genom nyproduktion av 32 hyreslägenheter avslutades 2013.

2014 tog Anders över det operativa ansvaret  för verksamheten från Bengt. I samband med detta beslöts att förutom att fortsätta förvalta befintliga fastigheter på bästa sätt även satsa ytterligare på nyproduktion av hyresrätter. Först ut är 24 hyreslägenheter vid Rydebäck station med byggstart i juli 2016 och planerad inflyttning sommaren 2017. Vår målsättning är att utveckla och bygga ytterligare 2-3 projekt de fem närmaste åren.